Från filmen:Andrées luftfärd av Jan Troell 1982.Man tränade inför resan genom att ”Zandra”,som det hette då!

Dr Gustaf Zander (1835-1920) uppfann 76 gymapparater,aktiva som passiva.Egentligen uppfann han fler men ratade dem på vägen.Denna apparat är en av dem som också syns på tavlan längst till vänster i bild.GZ uppfann också träningsapparater för barn-och ungdomar med skolios.Först fick de hängas ut(för uträtning av ryggradskrökningen) i en speciell anordning innan de fick träna aktivt i som med denna apparat.Träningsreceptet var generellt utformat att hänga ut först i ca 15 minuter och träna aktivt 10-20 repetitioner efter det,doserat i tre omgångar.Om man tittar noggrant på tavlan så ser man att man har justerat bänkens vinkel så att pojken sitter rakt med ryggen.Skoliospatienterna blev klart mycket bättre tränade än jämfört med endast bandagering som annars var det gamla vanliga alternativet under 1800 talet.Denna metod var den fösta sk handikappstyrketräningen.Konungen belönade honom bl.a. för detta med den högsta medaljen,Illis Qourum.Denna medalj är än idag den högsta utmärkelse som staten delar ut för den som har gjort något av särskild betydelse för landet.Foto:Tekniska Museet Stockholm.

2001 - utställningen Frisk,stark och vacker på Tekniska Museet i Stockholm.Temat var dagens och gårdagens syn på vårt kroppsideal och vår gymkulturhistoria.Utställningens idé kom fram när någon anställd på museet hittade en försäljningskatalog från AB Göranssons Mekaniska Verkstad Stockholm från slutet av 1870 talet.Med tanke på de enorma lagringsmagasinen museet har så förstår jag att en sådan slump kan komma till.Jag var själv i dessa magasin i början av detta år för att bedöma en Zanderapparat.Katalogen innehöll en stor mängd foton på finklädda män och kvinnor poserandes på olika Dr Gustaf Zander apparater.Detta lade grunden till utställningen och sedan byggdes den på med utvecklingen vid sidan av och efter Zanderepoken,nationellt och internationellt.Manus till utställningen blev mycket gediget kan jag lova eftersom jag fick låna allt 2018.En gedignare utställning om vår kroppskultur eller gymkulturhistoria har varken gjorts innan 2001 och inte efter heller.Jag hoppas på en variant längre fram i samarbete med Riksidrottsmuseet om jag får önska.Det finns hur mycket som helst att visa upp och har aldrig varit mer aktuellt och blir inte mindre heller i framtiden.

Det var så här Dr Gustaf Zander ville att hans institut/gym skulle se ut.Maxat utrymme både i bredd och höjd samt apparater(minimum 52 st för olika funktioner,aktiva med eller utan fria vikter samt passiva) och personal(bl.a. läkare,funktionärer,apparatflickor dvs de som skötte de elektriska sådana) och naturligtvis tränande.Lokalernas interiör och exteriör blev oftast väldigt påkostade också om det gick för sig.Stora ljusinsläpp samt bra skyltat utanför men med stil.Tyskarna hade som mest drygt 100 Zanderinstitut/gym och försökte hålla stilen men detta blev det mest påkostade.Zanderinstituten fanns i 38 länder fram till för ca 100 år sedan och 3 finns kvar än idag med full aktivitet i Ryssland,Ukraina samt Brasilien.Två av dessa är mycket påkostade och skulle än idag gillas av Dr Gustaf Zander Stockholm