2002
Ove Rytter som bl.a. kom ut med tidningen Bodybuilding & Kraftsport år 1981 fick en mycket stor och respektingivande utmärkelse i samband med 2002 års Mr Olympia i Las Vegas,USA.
Det var IFBB:s högsta utmärkelse:The Golden Medal and Ribbon.
IFBB:s president Ben Weider delade ut priset vid slutet av inledningstalet till tävlingen.
Ove tackade IFBB och passade på att göra lite reklam för Sverige,genom att överräcka en originalbild från 1800-talets slut.Bilden som tagits fram av Tekniska Museet i Stockholm,föreställde världens första riktiga armcurlmaskin,konstruerad av Dr Gustaf Zander.
Det var en stor överraskning för publiken och Ben Weider att Sverige var det första ”gymlandet” i världen.

Källa:Egmont media 2002

Kring- WW1 - ÖSTERRIKE - Wien - Zanderinstitut krigsskadad tränar Medizinisch mechanische Apparate für Ellenbogengelenk im Roten Kreuzspital Villach, Kärnten K.u.k. Kriegspressequartier, Lichtbildstelle - Wien

Det finns fyra större samlingar av Zanderapparater och tre av dem är dessutom fullt aktiva på olika institut i Ryssland,Ukraina samt Brasilien.Den fjärde samlingen är inte aktivt som ett institut för behandling och träning utan finns på ett museum i Holland,Boerhaave.
Holland hade 13 stycken Zanderinstitut på följande platser:Amsterdam, Arnhem, Groningen, Haag, Haarlem, Leeuwarden, Leyden, Nijmegen, Rotterdam, Scheveningen, Tarnowskie, Utrecht, Zwolle
Zanderutställningen 1978 i Holland var alltså 23 före utställningen som var i Stockholm på Tekniska Museet(Frisk,stark och vacker).Utställningskatalogen från den på Boerhaave museum visade upp imponerande antal apparater och teknisk kring-utrustning mm

Strandvägen 57 Stockholm var Dr Gustaf Zanders bostadsadress,1899-1915.

*Illis quorum meruere labores

Denna medalj fick 3 stycken syskon Zander.
Hilma Zander, lärare - 1883
Emilie Zander, lärare - 1883
Gustaf Zander,läkare - 1920

Gustafs systrars medaljer är inte utan ett stort och viktigt kapitel inom skolhistorien,den Zanderska flickpensionen.
Denna flickpension bedrev undervisning i vanliga skolämnen men lade också vikt vid estetik. Flickorna undervisades i att bli "goda societetsdamer"och i Stora salongen på Karlslunds herrgård fanns nio pianon.Det förekom ständiga musikaftnar, amatörpjäser och liknande övningar i vad som då betraktades som beståndsdelarna i societetens sällskapsliv. Eleverna fick också lära sig att ingen personlig begåvning eller talang kunde vara en ursäkt för en kvinna att undandra sig "hemmets plikter".
Emelie Zander undervisade i religion, historia, geografi och "kökskemi och fysiologi" (hälsolära). Hilma Zander skötte skolans angelägenheter i egenskap av föreståndare och undervisade endast i välskrivning och gav ibland föreläsningar i musik. En kvinnlig lärare undervisade i svenska språket, litteraturhistoria, uppsats, grammatik och recitation, och ytterligare tre kvinnliga lärare från utlandet var anställda för att undervisa i var sitt språk. Den yngsta systern Mina deltog i undervisningen under de första åren innan hon gifte sig.

Pensionen var på sin tid radikal eftersom den tillämpade friluftsaktiviteter och regelbunden gymnastik, något som på den tiden var ovanligt för kvinnliga elever. Systrarnas bror Gustaf undervisade i först i sk Linggymnastik på sommaren 1857, men det uppskattades inte av de bortskämda överklassflickorna.Sommaren därpå hade han tänkt till och började med att göra olika "stationer" i en cirkel , där var och en av dem hade unika funktionella belastningskrav.Flickorna vände och gillade denna form av träning.Detta sporrade Gustaf att efterhand med hjälp av bysmeden och bysnickaren utveckla mer avancerade stationer som sedan blev embryot till dagens moderna gymmaskiner.Gustaf undervisade vid skolan 1857–1864,Bårarp och Partille.
**Hjulsta (Enköping), var sista flickpensionen för Gustafs systrar och i samband med överlämnandet till annan föreståndare där fick de sina kungliga medaljer.

I januari 1893 flyttades verksamheten till Sparreholm och 1895 slutligen till Ström vid Södertälje.
1910 upplöstes flickpensionen helt.Vid den tiden hade 826 elever undervisats i skolan. Zanderska pensionen beräknas ha varit den största flickpension som funnits i Sverige.
*Illis quorum meruere labores (latin: "åt dem vars gärningar gör dem förtjänta av det"), vardagligt kallad Illis quorum, är en svensk kunglig medalj (Regeringens belöningsmedaljer) som utdelas av regeringen för att belöna insatser för kulturella, vetenskapliga och andra allmännyttiga ändamål.Den instiftades av kung Gustav III år 1785 och delades fram till 1975 ut av Kungl. Maj:t.
Medaljen är i guld och finns i artonde, tolfte, åttonde och femte storleken. Den är krönt med kunglig krona och pryds på åtsidan av den regerande monarkens porträtt.

Inskriptionen är ett citat ur den romerske skalden Sextus Propertius bok Elegier
**boken:flickorna i Hjulsta-skriven av eleven Annie Wall, beskriver bra hur systrarna Zander bedrev sin flickpension

Medaljfoto:Mikael Zander Ingarö

Zabrze Knappschaftslazarett 1910

Ingen tvekan om att här fanns vid denna tid ett fullt utrustat Zandergym,helt enligt Gustafs rekommendation.

Zabrze är en industristad i Schlesiens vojvodskap i södra Polen med 177 188 invånare. Staden blev tillhörig Preussen 1742 och var i tyska händer till 1945 då den vid andra världskrigets slut tillföll Polen. Mellan 1915 och 1945 bar staden namnet Hindenburg O.S.

Staden är vänort med Lund.

Zander institutet i Trenčianske Teplice,som är en stad och kurort i distriktet Trenčín i regionen Trenčín i västra Slovakien (i Ungern fram till första världskriget).Staden ligger på 268 meters höjd och har ungefär 4 200 invånare (2017).Bilden är ett vykort som består av 2 bilder. Bilden ovan visar byggnaden för Cold Water Medical Institute. Bilden nedan är ett rum uppkallat efter Gustav Zander, med olika maskiner för att rehabilitera patienter.Huset finns kvar men som numera är kringbyggd av en större spa anläggning.Den tidigare huvudanläggningen med bl.a. Zander institutet är inte verksamt längre utan står intill det nybyggda som en kulturminnes byggnad.

Källa:Balaton Muzeum,Wikipedia,Trenčianske Teplice Spas hemsida

Zanders Gymnastik på Furusund
Gustaf Zander skötte gymnastiken på Furusund under nästan hela 1890-talet.Som medhjälpare hade han tidvis sonen Emil,som blev hjärtläkare.Emil var badläkare på Furusund åren 1896-1899.

Gustaf Zander öppnade ett sommarinternat för flickor med ryggradskrökningar (skolios) på Furusund.Flickorna fick bo i huset Sofiero ( invid Täckholmen) ,där de samtidigt kunde gå i hushållsskola.Behandlingen skedde i gymnastiksalen vid varmbadhuset där det fanns en riklig uppsättning apparater.Till sommarkurserna kom flickor från hela Sverige för behandling/träning samt läkare från hela världen för att studera de ryktbara behandlingsmetoderna.Under Gustaf Zanders verksamma år arbetade man med ryggradskrökningar vid Gymnastiskt-Ortopediska Institutet i Stockholm genom att använda bandage och korsetter som statiska behandlingsmedel.Gustaf Zander hade utvecklat detta till att träna ryggradskrökningar statiskt med olika liggapparater kombinerat med aktiv mekanisk träning.Genom internatet på Furusund kunde han arbeta mer intensivt med att behandla och träna flickorna.Gustaf Zander var också den förste som kunde genom sina egna uppfinningar,mäta behandlings- och träningsresultaten, ffa ryggradens krökning samt bröskorgens vridningsanomali.

Fotot:Gymnastikhuset syns t.v. i bild,längst t.h. syns biljettkontoret samt mellan dessa,varmbadhuset.
Badhuset och intilliggande byggnader brann ner 1958 och hade innan dess varit ombyggt till ett hotell.Branden filmades och användes till den svenska filmen-Mannekäng i rött (1958).

Källa:Furusund ett skärgårdscentrum(1970),Gymmets fader(2020)

Foto från Berliner Illustrirte Zeitung nr 10 1901 och antagligen på ett av Berlins Zander institut.Tyskarna var redan igång med produktionen av Zanderapparater på fabriken i Wiesbaden samtidig arbetade originalfabriken i Stockholm,Göranssons mekaniska några år till med sin produktion.Ingenjör Max Berger i Wiesbaden som var föreståndare på Rosell, Schwartz & Co och som tog över tillverkningen av Zanderapparaterna 1905(efter ett licensavtal med Emil Zander), menade att den geniala konstruktionen av Zanderapparaterna värderades alltför litet och framhåller flera orsaker till detta genom en uppsats ”sur Zanderschen apparate”.Som mest fanns det fyra tyska fabriker som tillverkade Zanderapparater förutom då i Wiesbaden,Berlin,New York samt i franska Brest.Jag är inte hundra på att man helt slutade med tillverkningen i Stockholm efter 1905 utan hade avtal att fortsätta med den svenska marknaden.Det finns dock inga spår efter det tyska fabriksmärket Rosell,Schwartz & Co inom vårt lands gränser.Svenskarna hade ju fortfarande behov av att investera i Zanderapparater och reservdelar till de gamla.Man ska inte heller glömma att Rickard Zander fick medel från den svenska medicinalstyrelsen till att tillverka 8 stycken helt nya Zandapparater så sent som 1945 för att kunna rehabilitera ffa finska krigsinvalider.Det blev inte så men det är en annan historia men vart tog dessa apparater sedan vägen.Det skulle jag bra vilja veta.

Världens första kryssningsfartyg Tyska -Prinsessan Victoria Luise- byggt 1900 som gick mellan Hamburg och Nordatlanten.Fartyget gick på grund genom ett navigeringsfel 1906 i hamnen i Kingston (Jamaica) i samband med sin sjätte resa (huvud-destination New York).Kaptenen var sju timmar försenad till denna destination och försökte skynda på genom en fart på 14 knop in i denna hamn och utan rådgivning från sina officerare.Detta orsakade svår smärta för kaptenen då han insåg att grundstötningen hade skadat fartyget mycket illa.10 minuter efter händelsen hade han skjutit sig i sin hytt.Fartyget skrotades lite senare.

Fartyget var det första av ca 40 st kryssningsfartyg i världen som var utrustat med ett Zandergym.

Dr Gustaf Zander (1835-1920) uppfann 76 gymapparater,aktiva som passiva.Egentligen uppfann han fler men ratade dem på vägen.Denna apparat är en av dem som också syns på tavlan längst till vänster i bild.GZ uppfann också träningsapparater för barn-och ungdomar med skolios.Först fick de hängas ut(för uträtning av ryggradskrökningen) i en speciell anordning innan de fick träna aktivt i som med denna apparat.Träningsreceptet var generellt utformat att hänga ut först i ca 15 minuter och träna aktivt 10-20 repetitioner efter det,doserat i tre omgångar.Om man tittar noggrant på tavlan så ser man att man har justerat bänkens vinkel så att pojken sitter rakt med ryggen.Skoliospatienterna blev klart mycket bättre tränade än jämfört med endast bandagering som annars var det gamla vanliga alternativet under 1800 talet.Denna metod var den fösta sk handikappstyrketräningen.Konungen belönade honom bl.a. för detta med den högsta medaljen,Illis Qourum.Denna medalj är än idag den högsta utmärkelse som staten delar ut för den som har gjort något av särskild betydelse för landet.Foto:Tekniska Museet Stockholm.

2001 - utställningen Frisk,stark och vacker på Tekniska Museet i Stockholm.Temat var dagens och gårdagens syn på vårt kroppsideal och vår gymkulturhistoria.Utställningens idé kom fram när någon anställd på museet hittade en försäljningskatalog från AB Göranssons Mekaniska Verkstad Stockholm från slutet av 1870 talet.Med tanke på de enorma lagringsmagasinen museet har så förstår jag att en sådan slump kan komma till.Jag var själv i dessa magasin i början av detta år för att bedöma en Zanderapparat.Katalogen innehöll en stor mängd foton på finklädda män och kvinnor poserandes på olika Dr Gustaf Zander apparater.Detta lade grunden till utställningen och sedan byggdes den på med utvecklingen vid sidan av och efter Zanderepoken,nationellt och internationellt.Manus till utställningen blev mycket gediget kan jag lova eftersom jag fick låna allt 2018.En gedignare utställning om vår kroppskultur eller gymkulturhistoria har varken gjorts innan 2001 och inte efter heller.Jag hoppas på en variant längre fram i samarbete med Riksidrottsmuseet om jag får önska.Det finns hur mycket som helst att visa upp och har aldrig varit mer aktuellt och blir inte mindre heller i framtiden.

Det var så här Dr Gustaf Zander ville att hans institut/gym skulle se ut.Maxat utrymme både i bredd och höjd samt apparater(minimum 52 st för olika funktioner,aktiva med eller utan fria vikter samt passiva) och personal(bl.a. läkare,funktionärer,apparatflickor dvs de som skötte de elektriska sådana) och naturligtvis tränande.Lokalernas interiör och exteriör blev oftast väldigt påkostade också om det gick för sig.Stora ljusinsläpp samt bra skyltat utanför men med stil.Tyskarna hade som mest drygt 100 Zanderinstitut/gym och försökte hålla stilen men detta blev det mest påkostade.Zanderinstituten fanns i 38 länder fram till för ca 100 år sedan och 3 finns kvar än idag med full aktivitet i Ryssland,Ukraina samt Brasilien.Två av dessa är mycket påkostade och skulle än idag gillas av Dr Gustaf Zander Stockholm