Foto från Berliner Illustrirte Zeitung nr 10 1901 och antagligen på ett av Berlins Zander institut.Tyskarna var redan igång med produktionen av Zanderapparater på fabriken i Wiesbaden samtidig arbetade originalfabriken i Stockholm,Göranssons mekaniska några år till med sin produktion.Ingenjör Max Berger i Wiesbaden som var föreståndare på Rosell, Schwartz & Co och som tog över tillverkningen av Zanderapparaterna 1905(efter ett licensavtal med Emil Zander), menade att den geniala konstruktionen av Zanderapparaterna värderades alltför litet och framhåller flera orsaker till detta genom en uppsats ”sur Zanderschen apparate”.Som mest fanns det fyra tyska fabriker som tillverkade Zanderapparater förutom då i Wiesbaden,Berlin,New York samt i franska Brest.Jag är inte hundra på att man helt slutade med tillverkningen i Stockholm efter 1905 utan hade avtal att fortsätta med den svenska marknaden.Det finns dock inga spår efter det tyska fabriksmärket Rosell,Schwartz & Co inom vårt lands gränser.Svenskarna hade ju fortfarande behov av att investera i Zanderapparater och reservdelar till de gamla.Man ska inte heller glömma att Rickard Zander fick medel från den svenska medicinalstyrelsen till att tillverka 8 stycken helt nya Zandapparater så sent som 1945 för att kunna rehabilitera ffa finska krigsinvalider.Det blev inte så men det är en annan historia men vart tog dessa apparater sedan vägen.Det skulle jag bra vilja veta.

Världens första kryssningsfartyg Tyska -Prinsessan Victoria Luise- byggt 1900 som gick mellan Hamburg och Nordatlanten.Fartyget gick på grund genom ett navigeringsfel 1906 i hamnen i Kingston (Jamaica) i samband med sin sjätte resa (huvud-destination New York).Kaptenen var sju timmar försenad till denna destination och försökte skynda på genom en fart på 14 knop in i denna hamn och utan rådgivning från sina officerare.Detta orsakade svår smärta för kaptenen då han insåg att grundstötningen hade skadat fartyget mycket illa.10 minuter efter händelsen hade han skjutit sig i sin hytt.Fartyget skrotades lite senare.

Fartyget var det första av ca 40 st kryssningsfartyg i världen som var utrustat med ett Zandergym.

Dr Gustaf Zander (1835-1920) uppfann 76 gymapparater,aktiva som passiva.Egentligen uppfann han fler men ratade dem på vägen.Denna apparat är en av dem som också syns på tavlan längst till vänster i bild.GZ uppfann också träningsapparater för barn-och ungdomar med skolios.Först fick de hängas ut(för uträtning av ryggradskrökningen) i en speciell anordning innan de fick träna aktivt i som med denna apparat.Träningsreceptet var generellt utformat att hänga ut först i ca 15 minuter och träna aktivt 10-20 repetitioner efter det,doserat i tre omgångar.Om man tittar noggrant på tavlan så ser man att man har justerat bänkens vinkel så att pojken sitter rakt med ryggen.Skoliospatienterna blev klart mycket bättre tränade än jämfört med endast bandagering som annars var det gamla vanliga alternativet under 1800 talet.Denna metod var den fösta sk handikappstyrketräningen.Konungen belönade honom bl.a. för detta med den högsta medaljen,Illis Qourum.Denna medalj är än idag den högsta utmärkelse som staten delar ut för den som har gjort något av särskild betydelse för landet.Foto:Tekniska Museet Stockholm.

2001 - utställningen Frisk,stark och vacker på Tekniska Museet i Stockholm.Temat var dagens och gårdagens syn på vårt kroppsideal och vår gymkulturhistoria.Utställningens idé kom fram när någon anställd på museet hittade en försäljningskatalog från AB Göranssons Mekaniska Verkstad Stockholm från slutet av 1870 talet.Med tanke på de enorma lagringsmagasinen museet har så förstår jag att en sådan slump kan komma till.Jag var själv i dessa magasin i början av detta år för att bedöma en Zanderapparat.Katalogen innehöll en stor mängd foton på finklädda män och kvinnor poserandes på olika Dr Gustaf Zander apparater.Detta lade grunden till utställningen och sedan byggdes den på med utvecklingen vid sidan av och efter Zanderepoken,nationellt och internationellt.Manus till utställningen blev mycket gediget kan jag lova eftersom jag fick låna allt 2018.En gedignare utställning om vår kroppskultur eller gymkulturhistoria har varken gjorts innan 2001 och inte efter heller.Jag hoppas på en variant längre fram i samarbete med Riksidrottsmuseet om jag får önska.Det finns hur mycket som helst att visa upp och har aldrig varit mer aktuellt och blir inte mindre heller i framtiden.

Det var så här Dr Gustaf Zander ville att hans institut/gym skulle se ut.Maxat utrymme både i bredd och höjd samt apparater(minimum 52 st för olika funktioner,aktiva med eller utan fria vikter samt passiva) och personal(bl.a. läkare,funktionärer,apparatflickor dvs de som skötte de elektriska sådana) och naturligtvis tränande.Lokalernas interiör och exteriör blev oftast väldigt påkostade också om det gick för sig.Stora ljusinsläpp samt bra skyltat utanför men med stil.Tyskarna hade som mest drygt 100 Zanderinstitut/gym och försökte hålla stilen men detta blev det mest påkostade.Zanderinstituten fanns i 38 länder fram till för ca 100 år sedan och 3 finns kvar än idag med full aktivitet i Ryssland,Ukraina samt Brasilien.Två av dessa är mycket påkostade och skulle än idag gillas av Dr Gustaf Zander Stockholm