TECKNINGAR FRÅN ILLUSTRERAD TIDNING 1880

Sverige - Gustaf Zander 1835-1920

Läkare och uppfinnare som mekaniserade                             Pehr-Henrik Lings sjukgymnastik.

Embryot
till Zanders gym-maskiner skapades på hans systras flickpension i Bårarp i södra Halland,1857.
Flickorna där tyckte att den vanliga Linggymnastiken var tråkig.Detta gjorde att brorsan funderade ut hur han skulle få flickorna att arbeta på ett positivt sätt med sin fysik.Han fann att varken hans krafter eller tid räckte att undervisa alla dessa flickor på ett effektivt sätt.Han kom då på att han kunde kompensera detta genom att konstruera mekaniska "appareljer".Apparaterna var tillverkade av trä med hävarmar och vikter eller fjädrar som gav ett inställbart motstånd.På detta vis kunde man också ställa in motståndet.
"där man med matematisk noggranhet kan bestämma rörelsernas styrka.Den ena apparaten efter den andra fick träda i vårt ställe och slutligen var hela skaran full i gymnastik,utan att vi behövde lyfta ett finger och kunde i lugn och ro tillse att det gick ordentligt till"citat Gustav Zander.

Visionen
"Jag skall taga bort det öfverflödiga fettet,fördrifva bleksoten,upphäfva blodbristen,vidga andhemtningsvertygen,kufva magkatarren och reumatismen,räta ut hela samhället och ställa det på säkra fötter"  
Nya Stockholm 1890 

Maskiner mot sjukgymnaster                                  
Gustaf Zander ansåg bl.a. att sjukgymnasterna dominerade för mycket inom den medicinska fakuliteten och ffa mot ortopederna som obligatoriskt måste gå igenom sjukgymnast utbildningen för att bli ortopeder                                    (kallades också för sjukgymnastläkare).


Kapitalet
Man skulle kunna tro att Gustaf Zander var en enormt förmögen man.Men så var icke fallet.Han fick verkligen kämpa för att få ihop till sin tillverkning och lansering mm.
Han försökte övertala en hel del kapitalister innan han fick några som ville satsa på hans idéer.


Patent,tillverkning,export                                     1864-1866 började dr Gustaf Zander att
tillverka specifika träningsapparater.
Företaget som fick uppgiften var
Aktiebolaget Göranssons Mekaniska Verkstad Grefmagnigatan(eller Grev Magnigatan) 13 Stockholm
genom ingenjör Ernst Göransson ,stod för alla *patenter och tillverkning av hans maskiner fram till 1905.Då tog ett tyskt företag över hela produktionen (Rosell,Schwarz&Co Wiesbaden ) då den tyska marknaden var mycket stor och växte kraftigt för Zanders maskiner.Första gymmet och dess olika adresser
1865 startades i Stockholm Medico-Mekaniska Institutet den 2 januari på - Arsenalgatan 2B 1tr.upp ,inredde det med 27 st apparater.
Träningen skedde i skilda avdelningar där inte kvinnorna tränade i korsetter och snörliv och männen i kostym och väst som man skulle tro.De bilder som finns från den tiden på personer som sitter på någon apparat är uppklädda för reklamfoto till Göranssons Mekaniska katalog för försäljning av apparaterna.De hade normalt lättare kläder som inte syns på många foton dock kan man se mer på bilder från Tyskland att man definitivt inte tränade i snörliv,kostym och väst.
På Zanderinstituten var 80 % av användandet av gymnastikapparaterna för sjukgymnastik och 20 % för friskvård. Idag är sifforna det omvända på gymmen.

"Det är ångans lydiga kraft,som drifver en mängd af dessa maskiner,afsedda att stärka en bräcklig kroppshydda,men bak om dem står såsom den egentligt ledande kraften den tillbakadragne mannen med den det drömmande ansigtet,med de ärliga blå ögonen,hvilkas vänliga goda uttryck afspegla ett hjärta,som vid lösandet af vetenskapens uppgifter aldrig glömmer målet: lindrandet af bröders lidanden"
Ny illustrerad tidning 1890

Vibrationsmaskinens skapare

Han var mycket troligt först med vibrationsträning.
Den kändaste var en hästsadel som var byggd på en träsnickrad ställning och metall och som vibrerade en gång i sekunden ,dvs 1 Hz per sekund

Stor svensk gymexport
Ca 300 gym/Institut i nästan 40 länder fram till 1920-talet.
Instituten som byggdes upp runt om i Europa och i Sverige kallades för Zanders institut bl.a. 118 st i Tyskland.

Visionen utvecklas än idag
Många av dagens sekvensapparater har fortfarande ursprungsidén kvar som skapades av Gustaf Zander redan 1865
De första tagen av att skapa modern Gymkultur var nu igång dock med en medicinsk inriktning i början men kom snabbt också bli till de friskvårdsintresserades nöje.
Men vem går idag på gym utan att bygga bort krämpor eller förebygga dem ?


Zander var var mån om kvinnorna

På 1890-talet gjorde han ett uttalande som visade detta:
"en av vårt släktes mest olycksbringande fördomar är väl,att kroppsövningar skulle vara onödiga för kvinnan,ja rentav opassande!Om någonsin ett överskott av livskraft är behövligt är det väl för henne,som skall giva livet åt andra."

Sociala nätverk
Zanders instituten kallades i folkmun för "gubbkvarnen".   "Man kom in som en gammal gubbe och gick sedan ut som ett sprattlande barn"
Eftersom det i stort sett bara var män som kom för att träna men också att idka "social näring" så gick diskussionerna på minst lika mycket som med träningen.Man fick oftast både träning ,"social näring" och eventuell affärsrapport från den närmsta omvärlden

Nominerad till Nobelpriset 1916
Zander utvecklade längre fram metoder för att mäta och behandla skoliospatienter.Detta tillsammans med den mekanisk träningen för andra patienter gjorde att han blev nominerad till Nobelpriset 1916.Första världskriget gjorde att ingen pris delades ut då.Framför allt var det de då högt anseda tyska läkarna som låg bakom Nobelkommitens påverkan.
 
De passiva maskinerna drevs först av som nämns till höger av säsongsarbetande dalkullor eller stadsbud mellan 1865-1868
1868 drevs de med hjälp ångmaskin
1890 drevs de med elektricitet
Men för att starta och stanna dem anlitades unga flickor som bekvämt ordnade detta.
Utöver flickornas insats så uppmanade man via skyltar de tränande om hur mycket man skulle använda varje apparat

 

loading...

Samtliga maskiner från Gustaf Zander finns beskrivna i verket:Die Apparate für mechanisch-heilgymnastische Behandlung und deren Anwendung

Zanders epokens slut

1892 tog sonen Emil Zander över företaget från pappa Gustaf.Gustaf Zander var dock hela tiden med i utvecklingen ffa satsade han nu på att införa damgym som antagligen också var något nytt i världen och som nu t.ex. gm Fitness 24 seven kedjan har börjat med.
Sonen Emil Zander tog över pappans verksamhet 1897 och blev föreståndare på Birger Jarlsgatan 23 ("gubbkvarnen").
1928 fortsatte en yngre bror,Rickard Zander med Zanderverksamheten.Han hade tidigare varit föreståndare på ett par andra Zanders institut i Frankrike och i Sydamerika.
Denna son konstruerade 1945 åtta nya apparater på uppmaning av Medicinalstyrelsen.Rickard var den siste att hålla i originalinstitutet som i slutet fick flytta till Sturbadet av eknonomiska skäl.Där fanns sedan tidigare resterna av Östermalms Gymnastikinstitut.1946 stängdes verksamheten efter en längre tids arbete med att försöka finansiera genom rehabilitering av finska krisgsinvalider.Det blev ett institut i Göteborg som fick detta uppdrag vid sidan av ett i Helslingfors.

Läs mer i boken -GYMMETS FADER av Bengt Sandberg

Malmö idrottsmuseums Zander utställning

"En katt bland hermelinerna" syns på bild nr 3
En Ling bänk för sjukgymnastik och massage

Arthur Jones
1926 - 2007
En delikat kuriosa enligt min mening är att uppfinnaren av Nautilus maskinerna(den excentriske multimiljadären Arthur Jones) trodde han var ensam om deras unika teknik.Tekniken gick ut på att motståndet skulle vara jämnt under hela rörelsebanan.Denna teknik hade Zander redan uppfunnet genom en teknik som kallas excenter teknik(som lokomotiven drev sina hjul) och användes i flera av hans Zanderska maskiner.Han var alltså över hundra år före med denna teknik i Sverige innan en multimiljadär i USA kom på samma sak.
Arthur Jones bekänner Zanders bedrift :
"So, in attempts to improve my exercise results, I designed and built a total of about twenty very sophisticated exercise machines, then believing that these were the first exercise machines ever built by anybody. But many years later, I learned that a doctor named Gustav Zander had designed and built a number of exercise machines in Europe nearly a hundred years before I built my first one; I did not copy Zander's work and learned nothing from him, was not even aware of his work until long after I had made the same discoveries that he had made. But if I had known about, and understood, Zander's work, it would have saved me a lot of time and a rather large fortune in money, because the man was a genius; his only problem was that he lived about a century ahead of his time, at a time when very few people cared about exercise and even fewer knew anything about it."

Brian D. Johnston An Interview with Arthur Jones

----------------------------------------------------------------------------
                                  

1915

I Bårarp hade Zander komponerat 20 stycken olika träningsstationer.

Zanderinstitut länkar bildlänkar till video:nedanZanderinstitut 1925       från SFs  arkiv

Världens äldsta gymapparater

som fortfarande är igång:
startade på 1870 talet
i Odessa i Ukraina

Maskinerna är tillverkade av Gustaf Zander själv
Gymmet har inte funnits på samma plats i alla år men däremot är apparaterna de äldsta världen som håller igång ett gym

Bilden ovan är en länk till Ryska Zanderinstitutet i Yessentuki.Detta gym startade redan 1902 med maskiner tillverkade från den svenska fabriken AB Göranssons Mekaniska Verkstad i Stockholm
Detta gym bör betraktas som världens äldsta gym.Samma byggnad och samma apparter i alla år.

Bilden ovan är en länk till Brasilianska Zanderinstitut i  *Poços de Caldas i Minas Gerais,Sao Paulo.
Startade 1929 med maskiner tillverkade från den tyska fabriken Rossel,Schwartz & Co i Wiesbaden 
TITANIC GYM
Interiörbild Titanic 1912(tja årtalet var det enda att dokumentera på i detta fall som de flesta känner till)
Det är inte många som vet att Gustaf Zanders maskiner fyllde fartygets gym.

Armböjningsapparat

Bröstspänningsapparat

Knäböjningsapparat

 Bålrullningsapparat
Ansågs vara den bästa apparaten för trög avföring och hemorrojder
Apparaten drevs med ångmaskin eller handkraft. Takten var en vibration i sekunden.
Den första vibrationsapparaten såg sitt ljus genom G.Z.

excenter mekanismen

Dallkullor eller stadsbud
var de som drev de passiva Zandermaskinerna innan ångmaskinerna samt senare elektriciteten tog över de stackarnas jobb.
Denna personal instruerade också hur de olika maskinerna fungerade,även de aktiva.

Utdrag ur Gustaf Zanders Dubbeljubileums bok 1915

 

Bilden visar en maskin från Malmö idrottsmuseum med en vev bakom ryggstödet
Så här har en dalkulla eller ett stadsbud vevat med ratten som syns bakom ryggstödet

Malmös första gym 
Lachmanns bad,Triangeln satsade på att utrusta en avdelning med Zander maskiner 1902 och troligen då Malmös första kommersiella gym.
Adress:Föreningsgatan 16 kv Örnen