Jag skall:

  • taga bort det överflödiga fettet
  • fördrifva bleksoten
  • upphäva blodbristen
  • vidga andhemtmingsverktygen
  • kufva magkatarren och reumatismen
  • räta ut hela samhället och ställa det på säkra fötter 
                                  GZ 1890

Dr Gustaf Zander

Bårarp-Partille-Stockholm

  1857     1862     1865
  GYMMETS BETLEHEM
 
    GYMMETS VAGGA

    VÄRLDENS 1:A GYM

BOKEN GYMMETS FADER

Denna hemsida tar inte upp direkt vad som står i boken - Gymmets fader - utan ska mer ses som ett komplement till den.Du som har läst boken kommer att få mer behållning av boken på så vis.Material som inte kom med i boken kommer att läggas upp här liksom annat som har kommit fram efter att boken kom ut(200420).

GYMMETS FADER
När, var och hur började det moderna gymmets historia? Redan för 100 år sedan fanns det ca 300 gym i 38 länder och det var en svensk läkares innovation och revolution.Han uppfann 76 olika träningsapparater för både aktiv som passiv träning. Denna hi storia handlar om denne läkares liv och livsverk från de första gymapparatidéerna i mitten av 1850 talet fram till att han öppnar världens första gym 1865 i Stockholm. Det resulterar snart i att bli en av Sveriges största exportprodukter under slutet av 1800 talet. Idag upplever Vi en starkt växande global multimiljard gymindustri. Mannen bakom detta var ett multigeni och om han inte bara hade fått en stark Nobelprisnominering utan även fått Nobelpriset 1916 så skulle denna bok antagligen inte skrivits.
Doktor Gustaf Zander (1835 - 1920)                     är Gymmets fader.
Författare:Bengt Sandberg ergonom/leg.sjukgymnast                                                        som forskar i gymkultur.
Boken ligger nu ute till försäljning hos de fysiska bokhandlarna,nätbokhandlarna samt alla bibiliotek i hela Norden.
Baltic Rehab pris 250 kr(billigast tillsammans med Vulkan.se)

PRESS 
För Dig som är intresserad av gymkultur 
Gå med i gruppen Svensk Gymkultur från förr på Facebook