Cox Gym i Sundsvall
Från tidningen Hercules 1981

Cox Gym i Sundsvall
Från tidningen Bodybuilding&Kraftsport 1987

Ego Hälsostudio Sundsvall
Från tidningen Bodybuilding&Kraftsport 1982

Kats Athletic Sundsvall
Från tidningen Bodybuilding&Kraftsport 1981

Mecca Gym i Sundsvall
Från tidningen Hercules 1985

Richards Träningsstudio Sundsvall
Från tidningen Hercules med Body-Building 1972

Forest Hills Gym Skogshöjd Södertälje
Från tidningen Hercules med Body-Building 1979