Walles Gym i Lidköping
Från tidningen Hercules 1984

Lima AK
Från tidningen Hercules 1981

Grand Gym Linköping
Från tidningen Bodybuilding&Kraftsport 1982

SAAB Linköping 1985
Från tidningen Bodybuilding&Kraftsport 1985