Atletklubben Stjärnan Kalmar
Från tidningen Kraftsport 1961

Sun City Gym Karlstad
Från tidningen Bodybuilding&Kraftsport 1981

Nordic Gym Kiruna
Från tidningen Bodybuilding&Kraftsport 1981

Kristinehamns kraftshall 1965
Från tidningen Nya Kraftsport 1965

.

Kungälvs Lyftarklubb
Från tidningen Din Fysik 1964