Dala Hälsostudio i Falun
Från tidningen Bodybuilding&Kraftsport 1987