Bengt Bobo Holmqvist fick en unik idé i slutet av detta år.Varför inte starta en klubb för att komma åt ex. alla klubblösa,öka kvalitén på träningsutrustning,utbilda instruktörer,utnyttja Malmö Fritids nolltaxa i Baltiska Hallens skivstångslokal(gällde alla som var medlem i en förening i Malmö),skapa en psyko-socialmiljö utan prestationshets via tävlingar,få en miljö som blir mer könsjämlik,mm.                      Sagt men framförallt gjort.En interim styrelse bildades innan året (1974) var slut.

Strandspelen med volleyboll som första gren startade redan detta år på Ribersborg och fortsatte i många år,              under "soldagar" juni-aug
Denna aktivitet rekryterade många nya medlemmar till föreningen då föreningen som första förening gjorde det som Malmö kommuns Fritids förvaltning inte hade kommit på,strandaktiviteter för kommunens befolkning.Klubben låg i tiden med detta och fick kommunen att vakna till ,då med början på Sibbarps camping samt på de olika friluftsbaden.