Italien - Hieronymus Mercuriale 1530-1606
 

Träningshandbok av da Vincis -De arte gymnastics-
 

Mercuriale var både botaniker och fysiker och gjorde en träningshandbok av Leonardo da Vincis bok De arte gymnastica dvs det Leonardo beskrev om fysisk aktivitet gjorde Mercuriale träningsövningar till att göra praktiskt från teorin i boken.Han tog inte bara med Leonardos arbete utan blandade med många andra antika och postantika författare hade skrivit om träning.
Man kan säga att detta var en sk encyklopedi i träning,den första .