Sverige - Pehr-Henrik Ling 1776 - 1839
 

1813 räknas som tiden då sjukgymnastiken föddes
genom Pehr-Henrik Ling
som systematiserade militärgymnastiken till kroppsträning för olika funktionsnedsättningar.
Det var en sensation på den tiden att man kunde bli frisk genom speciella kroppsövningar som gjordes regelbundet utöver det dagliga kroppsarbetet
De som sökte för sina besvär i skelett-muskelapparaten fick hjälp med specifika övningar och assistans via sk rörelsegivare (dvs assistenter till sjukgymnasterna) för att få styrketräning eller rörelseträning enligt systematiserade träningsscheman.

Hamngatan 19 STOCKHOLM Hamngatan 19 STOCKHOLM
Den svenska gymnastikens vaggas adress:
Hamngatan 19 Stockholm
 
Det låg i ett hus byggt på 1600-talet för ett företag som.tillverkade kanonrör och senare penningar av samma material.
Huset var StyckgjutaregårdenBrunkebergsåsen.
Huset finns inte mer istället brer sig Kungsträdgården ut sig över denna historiska yta.

Linggymnastikens syfte var inte att bota sjukdomar.
Det har man innan dess gjort så länge man kan minnas genom massage och kroppsrörelser.
Den fysiska fostran som man drev igenom hade ett syfte att upprätthålla en "borttynande manlighet" bland broderskapets ynglingar.
1780 kom den franske läkaren C.J.Tissot ut med ett mycket uppmärksammat verk
-Gymnastique medicinale et chirurgicale-(svensk översättning 1797).
Den avhandlade den fysiska verkan av skilda kroppsövningar och behandling av sjukdomar genom rörelse och vila.
Här handlade det om övningar som traditionella:bollspel,jakt,fäktning,ridning,simning och andra naturliga aktiviteter.
Lingska sjukgymnastikens särart låg i de konstrurerade rörelserna,var och en avsedd att nå specifik verkan på den sjuka kroppen.

Franz Nachtegall(Danmark,Francisco Amoros( Spanien) samt Johann Heinrich Pestalazzi var stora inspiratörer för Ling.

Vesterbrogade 63 Köpenhamn,var adressen som Ling fick gå till och verka hos Franz Nachtegall.Huset är rivet idag.

Idag finns detta på samma adress

Lars Gabriel Branting(Hjalmar Brantings pappa) var en otroligt drivande sjukgymnast och var den som utsågs att driva Lings GCI vidare.Han var ffa den som gjorde att sjukgymnasterna gjorde mycket stor succe utomlands.
Än idag kan ekot från den succen höras utan att man direkt kopplar hur det kan komma sig.
Allt det som de svenska sjukgymnasterna utvecklade och förkunnade kom att tas upp och utvecklas genom andra länders svensk utbildade sjukgymnaster.Kiropraktik,Osteopati,Kinesiologi,Naprapati mm är ett resultat av de svenska Ling-Branting sjukgymnasternas "sådda frön"

Firandet af Gymnastiska Centralinstitutets 100 års jubileum och i samband med att Per Henrik Lings minne berör oss idrottsmän synnerligen nära.                                                                  Ling var nämligen icke blott en gymnastikens målsman och det fulländade Lingska systemets skapare,utan han var en för all kroppskultur förstående förkämpe för idrotten.                          Han lärde oss förstå hvad fysisk fostran innebar och lade genom sitt personliga arbete sin idérikedom,konstnärliga uppfattning och entusiasm för sin sak grundvalen för den allmänna idrottsanda och den kärlek till kroppskultur som varit så ytterst värdefull för den nutida idrottsrörelsen i vårt land.
Lings blick för möjligheterna att genomföra sin sak var mycket klar.                                          Han rönte till en början mycken oförståelse men redan från begynnelsen hade hans blick inriktats på att skolorna och bland militären den fysiska uppfostran skulle grundläggas och så småningom vann han mark.                                                                                                             I 1807 års skolordning blef redan gymnastik och idrott inrymd på läroverkens schema i det att där föreskrefs  att ungdomen under lofstunderna skulle under tillsyn af lärare öfva sig i att klifva,hopp,voltigera, simma m.m.                                                                                              Sina idéer lyckades han äfven trots hårdt motstånd få rotfästa bland militären och fick 1836 tre år före sin död ett reglemente för gymnastik bland militären angtaget.

Från tidningen
Ny tid för idrott 1913

Vickor Balck

Ling delade in sin  "Lingism" i  4 delar
 

1-Pedagogisk gymnastik
"förmedelst hvilken menniskan lär sig att sätta sin kropp under sin egen vilja"

2-Militärgymnastik
"hvari menniskan söker,förmedelst ett yttre ting d.v.s. vapen eller ock medelst sin egen kroppsliga kraft,under sin vilja,sätta en annan yttre vilja"

3-Medikalgymnastik(sjukgymnastik)
"hvarigenom menniskan antingen medelst sig sjelf,i passande ställning eller medelst andras biträde och inverkande rörelser,söker lindra eller öfvervinna de lidanden,som uppstått i hennes kropp,genom dess abnorma förhållanden."

4-Ästetisk(estestisk)gymnastik
"hvarigenom menniskan söker att kroppsligt åskådliggöra sitt inre väsen:tankar och känslor"