Tyskland - Fredrich Jahn 1778-1852
 

Pedagogiskt träningssystem och fängelse för att ha startat ett gym 
 

Patriot och gymnast som utvecklade ett träningssystem kallat     "Gymnastium Organization".
Han betraktas som Tysklands gymnastikfader,Turn gymnastik
Han var inspirerad av de gamla grekerna och deras vältränade kroppar.
Han förspråkade träning under bar himmel.
Hans politiska budskap i träningen och ffa genom boken "Die deutsche Turnkunst" som hade tonen -att känna sig fri och gå de vägar man själv önskade-gillades inte av överheten så han åkte i fängelse 1819 för denna syn.Man kan ordagrant säga att han var den första att åka i fängelse för att ha startat ett gym.Detta resulterade faktiskt i att hans idéer spreds snart över hela Europa.Gym öppnades lite här och där i Europa som dock var mycket primitiva.Många gym låg i anslutning till ölstugor,tavernor och restauranger.Det blev oftast en kombination av träning med efterföljande rusdryckslyftning.Men Jahn hade trots allt satt igång något som pekade framåt i gymkulturen.


 

Jahn var inspirerad av de gamla grekernas gym.Träning under bar himmel men dock inte utan kläder som grekerna