Grekland - Claudius Galenos 131-201
 

Fysiskt motstånd och muskelutveckling


Var livmedikus hos kejsarfilosofen Marcus Aurelius
*Galenos ansåg att träningkonst och läkekonst var likvärdiga delar
av det gemensamma ämnet "hälsolära"
Läkekonsten behövdes bara där träningskonsten misslyckades.
Galenos var den förste i Europa att formulära ett genomtänkt program
för att utveckla den mänskliga kroppens krafter(ett för barn,ett för vuxna och ett för åldringar).
Han la särskild vikt vid vad han kallar "spänningsövningar",övningar som
kräver kraft men inte snabbhet.
Han menade att den grundläggande formen av spänningsövning är att lyfta en tyngd.
Han ansåg också att man kunde använda kroppen som motstånd-tyngd
Det kunde träna upp förmågan i muskler och nerver enligt honom
Man kunde vidare enligt honom också använda **"hantlar" som motstånd-tyngd.
ex.om man ställer sig mellan två hantlar och tar höger hantel med vänster hand och vänster hantel med höger hand-tränade man ffa ryggens sidor.
Detta övningsexempel ser man fortfarande på dagens gym.

ovanstående är hämtat från boken Bänkpress skriven av Sven Lindqvist
* skrev ett verk "om hälsans vidmakthållande" ca år 150 e.Kr.
**
 var en slags handvikt av sten,metall eller bly kallad "Halter"som var en föregångare till dagens hantlar.