Italien - Leonardo da Vinci 1452-1519
 

Träningsbok och styrketräningens betydelse 
 

Skrev träningsboken "De arte gymnastica" som kom ut efter hans död,1569.
Han beskrev just som nämns här ovan(se Galenos) angående,hantlar.
Boken handlade bl.a. om hur kroppsfunktionen påverkas genom fysiska övningar
Angående hantlar så beskrevs de i boken att de användes bl.a. i andra övningar som i stillastående höjdhopp,längdhopp,längdhopp framlänges som baklänges samt i olika typer av löpning.När man sedan kopplades bort vikterna märkte man att resultaten ökade.Det bevisade styrketräningens betydelse.