USA - William Blaikie 1820-1899
 

Träningsbokens företrädare
 

Skrev boken - How to get strong - baserad på Dudley Allan Sargents mekaniska träningssystem.Boken blev en otrolig succe hos "folkmassorna" och ett genombrott för den fysiska träningen.Tidigare hade bara de "välbesällda" möjlighet att få tillgång till detta via exklusiva klubbar.
Så var det tyvärr också med Gustav Zanders institut tills en herre med namn Arne Tammer anamade sina kunskaper via brevkurser och böcker till "det vanliga folket" i Sverige.