Calle Sven
1879 – 1956Carl Gustaf Gunnar Svensson växte upp i Stockholm på söder som enda barnet till Gustaf Wilhelm och Sofia Svensson.Barndomen präglades han av vilda upptåg mot andra likasinnade genom otaliga slagsmål och där Calle var en av de värsta.Calle fick mycket stryck av sin far.Fadern hade försörjt sina småsyskon efter att båda föräldrarna dog innan han hade fyllt 9 år.Fadern var en mycket fattig torpardräng men genom en extremt envis resa blev han en framgångsrik köpman i livsmedelsbranschen och blev riktigt välbärgad i kronor.Skolan var inte intressant för Calle däremot hade han sinne för affärer istället som han hade i arv från sin far.Calle fick arbeta hårt hos sin fader med många tunga lyft under långa arbetspass.När han var 15 år började han att arbeta som lärling hos en smed och fick där också naturlig styrketräning.Smeden hade dessutom tillverkat flertalet lyftredskap som Calle kunde träna på liksom de andra som arbetade där.Man sa på den tiden att man ”altletade” när man styrketränade med vikter.Tävlingsdelen kallades för atletik.Tiden hos smeden fasades ut då han började att arbeta hos sin fader igen.Han fick arbeta ute nu med tungt arbete men att arbeta ute var det han föredrog.Han hade nu ett eget redskap i form av en kulstång samt vid 16 åå knävelborrar(alltså under näsan)för att se äldre ut.Han tränade med stången varje dag efter sitt tunga arbete.Det skulle nog inte många göra idag.Calles första klubb blev Sundbybergs idrottsklubb.Då vägde hand 65 kg och kunde också pressa lika mycket i vikt som ny medlem.Ett år senare 115 kg i stöt utan fotförflyttning.Då ska man också tänka på att redskapen var mycket klumpiga på den tiden.I sin första atletiktävling(som sporten kallades då)slog han svenske mästaren C.H.Westerlund.År 1897 gick han med i Stockholms Atlet-och gymnastikförening.Sitt första svenska rekord satte han samma år.Hans rekord gick till på följande vis:han lyfte en klumpig vikt på 85 kg med vänster arm med ett örhandtag på ena sidan(en sk tiopundare) och höll denna på rak arm över huvudet.Samtidigt marklyfte han med höger arm två tyngder med 85 kg var.Lyftet blev sammanlagt på 255 kg med denna idag märkliga lyftkonstelation.År 1898 gick han över till Norrmalms Atletklubb.

källa: boken "Minnen från ring och arena"