Gym från Ukraina som startade i början av 1900 talet med maskiner från Sverige tillverkade av Aktiebolaget Göranssons Mekaniska Verkstad

Bilderna togs av en rysk besökare som var där 2007 och var mycket förbluffad att de hade enligt uppgift 300 besökare där per dag,då !!

Gymmet används i första hand av idrottsfolk och friskvårdare