Pattaya

World Class 
                                                                                                     Från tidningen - B&K 1995 NR 2