Papagou

Gym Alexander

Från tidningen - Hälsa&Muskler nr 1 1985
Gymmet för män,kvinnor och barn(!)