The Samfod project in Malmoe Sweden

Samfod film 1 - styckarlärlingarna
Samfod film 2 -  baconpersonal samt packare(OBS!inledningen lite hoppig i ca 40 sekunder)
Samfod film 3 - grov- och finstyckare

Filmen visar ffa styckarnas arbetsmetoder och förebyggande träning
Unika interiörbilder från fabriken år 1990
SAMFOD
Företagsgym


Samfod ett styckningföretag som fanns i Malmö(Fosie industriby) fram till milleniumskiftet fast fasades ut genom nya ägare och inriktningar
Livsmedelsbranschen ville satsa mer på att förebygga arbetsskador under slutet av 1980 talet.Styckningbranschen var bland de tuffaste och hade en kraftigt stigande sjukskrivningskurva.
Företagen i Sverige började satsa alltmer på egna gym till sina anställda vilket ofta fungerade bra om man som Samfod hade någon form av ledning via ex.en sjukgymnast som kunde arbeta mellan sjukvård och friskvård.
Dessa filmer(en annan är under bearbetning)visar bl.a. hur styckar lärlingar arbetar och tränar.De vanligaste skadorna hos dessa lärlingar(kunde vara från 15 åå) var handledsskador.Samfods satsning drog ner dessa skador till 0 genom gymträning och ffa träning av handleder inblandad i basprogrammet.

Samfod AB Malmö
kan ha varit bland om inte det första företaget som satsade fullt ut på preventiva och rehabiliterande åtgärder för sina anställda
I företaget satsning på hälsa så arbetade även en intern företagshälsovård med läkare,sjuksköterska samt en sjukgymnast var var och en av dessa hade en egen klinik.
I satsningen så arbetade ett huvudskyddsombud samt flera skyddsombud som gjorde viktiga förebyggande åtgärder för företaget och dessa anställda.