Idrott för Alla nr 5 1969

Idrott för alla Body-Building nr 5 1967

Idrott för alla Bodybuilding nr 1 1967